Landsbygden. Ronehamn.

RONEHAMN.
Rone simklubb hade anordnat simuppvisning i hamnen på söndagen, då samtidigt promotion av magistrar och kandidater ägde rum.
Uppvisningen började med några hopp från trampolinen, varpå några av nybörjarna från sommarens simkurs fingo visa, att de kunde simma. Så följde bröst- och ryggsim för damer och herrar, vidare längddykning, livräddning och avklädning i vattnet, varefter promotionen vidtog.
Promotor var herr Rudolf Bolin från Alva, som höll. ett för tillfället lämpat tal. Promovendi hade tagit plats på ”magistern” och ”kandidaten”, varifrån de allteftersom de ropades upp gjorde ett hopp och simmade fram för att mottaga sin eklövs- eller pillöyskrans.
Prov för magistern hade fullgjorts av Gösta Ronström och Iris Claesson, Ronehamn, Elna Pettersson, Fardhem, och Alvhild Thomsson, Alva. Kandidatmärket erövrades av Carl Olov Larsson, Nyköping, Linnea Sävstrand, Vera Vahlby och Stig Fredriksson, Ronehamn, samt Rune Jakobsson, Hemse. Dessutom ha tre stycken avlagt prov för ungdomens simmärke i silver, sex för brons och sjutton för järn.
Efter promotionen fortsatte uppvisningen, först med lagkappsimning och sedan med mera muntrande saker, såsom tallricksplockning, herre på vågrät stång, figurflytning och hoppa bock. Det hela avslutades med olika hopp från svikt och trampolin.
En ganska talrik publik hade infunnit sig, trots att så många andra tillställningar lockade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *