Landsbygden. Rone.

RONE.
Föreningsnytt. Kyrkliga ungdomskretsen hade på torsdagen första sammanträdet för terminen. Vid tillfället studerade man ett avsnitt av biskop Brillioths i maj utkomna herdabrev. Ordf. höll föredrag om ”Tidegärd, de dagliga bönetiderna. Från kloster 2 församlingskyrka.” Som tillskott till biblioteket beslöts inköp av ytterligare böcker.
Den 25 sept. anordnar ungdomskretsen en ungdomsdag i Rone kyrka. Man 2 inbjuda ungdom från Öja-Vamlingbo pastorat, från Grötlingbo och från Garda pastorat. Dagen kommer att inledas med högmässa kl. 4 e. m. och avslutas med Completorium.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 September 1938
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *