Landsbygden. Rone.

RONE.
Rone skyttegille hade under söndagen anordnat en fältskjutning vid Ronehamn och i samband därmed hade gillet sitt årsmöte på Gardells kafé under hr Emil Larssons ordförandeskap.
Till ordförande i gillets styrelse nyvaldes mejeriföreståndare A. Sköld, vice ordf. blev lantbr. Art. Lindberg, Roes, sekr. Bertil Grönström, Sixarve, v. sekr. Alb. Nilsson och kassör Ture Johansson, Domerarve. Till revisorer utsågos Karl Pettersson, Vinarve, och Olof Larsson, Autsarve. Skjutchefer äro T. Bandelin och. .G. Dahlgren samt materialförvaltare S. Pettersson. Till ombud vid förbundsmötet valdes hrr Sköld och Ture Johansson.
I fältskjutningen, som rönte livligt deltagande bland medlemmarna, vann A. Nilsson, Ålarve, med 16 tr. och hemförde därmed gillets 23-åriga vandringspokal. Insatsskjutningen vanns av K. G. Dahlgren.

Folkfest i Rone. Valborgsmässoafton firade Rone-Eke Rödakorskrets fest till förmån för tandvården i skolorna. Festen inleddes med att skolbarn från Eke och kyrkskolan uppförde ”Examen i Ruskaby skola”. Det hela gick med bravur. och framlockade stor munterhet och avslutades med vårsånger av barn i kyrkskolan. Det är onödigt att säga, att skolan var så full med folk, som den någonsin kunde rymma.
Sedan fortsattes festen i den närbelägna godtemplarsalen, där alla bjödos på kaffe. Efter hälsningstal av ordföranden fru Ellamartha Isberg följde en vårhälsning i toner efter ett gott program av skollärare Lindström från Etelhem. Till ackomnaniemang av ordf. sjöng hr Lindström ”Vår” av Hildack, ”Skin ut du klare solskin” av Lange Möller, ”Jungfrun under lind” av Peterson-Berger, Folkvisa av Merikanto, ”Tonerna” av Sjöberg, ”Mot kveld” av Backer-Gröndal, ”Gotland, min längtan” av Klintberg och ”Land, du välsignade” av Althén. Efter duett av två tolvåringar: ”Tuttan och Ingeborg”, ????lamerade fru Isberg, varpå fru Ben????? Ronehamn, läste ?????????l. ????? börjar skoltandvården och kassan fick genom denna fest ett starkt tillskott.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *