Landsbygden. Rone.

RONE, 3 Jan.
Rone kyrkliga söndagsskola firade på måndagen sin traditionella julfest under stor tillslutning både av barn och föräldrar. Festen inleddes med psalmen 55, varpå pastor Isberg talade om de fyra adventsänglarnas gåvor: tro, hopp, kärlek och glädje, allt med hänsyftning på julen. Så fingo eleverna själva visa sig på styva linan med uppläsning o. a.
Medlemmar av Rone kyrkliga ungdomskrets hade anordnat festen och deltogo också med ett par sånger. Som vanligt vid sådana tillfällen medverkade benäget hrr Moberg och Gottfrid Hansson med musik till orgel och fiol. Barnen fingo också roa sig av hjärtats lust. ”Plocka pärar” var inte alls oävet. Allt som allt var det hela lyckat och glade och belåtna vände man hemåt vid 6-tiden med sina tidningar och premieböcker.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *