Landsbygden. Roma.

ROMA.
Roma pastorats kyrkliga ungdomskrets hade sitt första möte för hösten den 11 september i Akebäcks skola kl. 2 e. m.
Man började med att sjunga nr. 156 i Kyrklig Sång. Pastor Bergdahl talade därefter en stund om Oxfordgrupprörelsen. Det var mycket intressant att lyssna på. Pastorn betonade bl. a. Oxfordarnas fyra absoluta krav, deras ”Stilla stund” varje morgon och rörelsens rent praktiska betydelse. I och med att de fyra kraven genomföras skall hatet och syndens välde försvinna i världen.
Så sjöngs ”Löftena kunna ej svika”. De 14 medlemmar som voro närvarande satte sig därefter runtomkring kaffebordet. Det smakade mycket gott, eftersom de flesta hade cyklat i ganska kallt och regnigt väder.
Sedan följde förhandlingar i glad och gemytlig stämning. Två av medlemmarna berättade en hel del goda minnen från respektive vistelse vid Lekmannaskolan i Sigtuna. Protokollet upplästes och godkändes. Två av årets konfirmander från Akebäck begärde sitt inträde i ungdomskretsen. Nästa möte skall hållas i Björke, antagligen den 2 oktober kl. ½ 8 e. m.
Gemensamt sjöngs åter några sånger. Och till sist läste en av medlemmarna en bön och psalmen ”Med Jesus fram i de bästa åren” avslutade mötet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *