Landsbygden. Roma.

ROMA.
Roma pastorats kyrkliga Ungdomskrets hade på måndagen möte i Roma skola. Sammankomsten började med att unisont sjöngs ”Med Jesus fram i de bästa åren”. Pastor Bergdahl hälsade kvällens föredragshållare, pastor Colstrup, och även de inbjudna konfirmanderna välkomna. Därefter följde förhandlingar. Nästa möte skall hållas i Follingbo den 29 maj med början i kyrkan kl. halv 8 em.
Till ackompanjemang av folkskollärare Nils åkerbäck sjöng folkskollärarinnan Gunnel Segerholm som vanligt säkert och vackert Paul Gerhardts psalm ”I denna ljuva sommartid”. Pastor Colstrup höll föredrag om indiern Sadhu Sundar Singh på ett mycket förtjänstfullt sätt. Sundar Singh satte Jesus Kristus främst och det böra vi också göra. Därefter lämpade det sig bra att sjunga sången nr 193, i vilken det står bl. a. ”Sätt ett ädelt mål dig före, till Guds ära allt du gore”. Pastor Bergdahl tackade för det utmärkta föredraget och man gick upp i småskolan, där det serverades kaffe. Under denna paus sjöng fröken Segerholm åter några sånger: ”Sommarsång” av Wirsen och ”Sov södt, Barnlille” av Grundtvig. När kaffedrickningen var överstökad lekte man ringlekar i folkskolan.
Som avslutning talade kyrkoherde Ruhr över dagens aftonsångstext och till sist sjöngs ”Led, milda ljus”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 april 1938
N:r 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *