Landsbygden. Roma.

ROMA, 4 april.
Björke kyrkliga syförening hade den 2 april anordnat auktion i folkskolan.
Sammankomsten började med att unisont sjöngs ps. 160 ”Jag kan inte räkna dem alla.” Kyrkoherde Ruhr hälsade alla välkomna och höll ett utmärkt inledningsföredrag. Talaren berättade först om, hur människorna samla på gamla möbler och porslin. Äro dessa från 1700-talet, är det särskilt dyrbara antikviteter. Studerar man däremot en svensk högmässa, är det mycket av vad prästen läser och sjunger, som är betydligt mycket äldre. Syndabekännelsen är från omkring 300- talet. Trosbekännelsen, antar man, infördes i den kristna församlingen under apostlarnas tid. Fader Vår är ju ännu äldre. Den lärde Jesus sina första lärjungar. Och Välsignelsen är äldst, den kom till under Mose tid eller omkring år 1225 f. Kristus. Vi borde därför besinna, vilka skatter vi ha i en högmässogudstjänst och oftare bevista den.
Unisont sjöngs ”Slumrande toner, fjärran ur tiden”. Några björkeflickor sjöngo en sång under fröken Anna Bergströms säkra ackompanjemang. I småskolan hade ett härligt kaffebord dukats, och under god stämning dracks kaffe. Sedan vidtog försäljningen av många välsydda arbeten. Köplusten var den allra bästa. Under tiden utbjödo björkeflickorna ”portioner” vilka hade god åtgång. Behållningen ska gå till fattiga barn i Björke och Norrland och uppgick till omkring 300 kr.
Auktionen avslutades med ”Herre signe Du och råde”, vilken även sjöngs unisont.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *