Landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN, 24 jan.
Östergarns kommunalfullmäktige hade i går extra sammanträde under kyrkoherde Björkandels ordförandeskap.
Enda fråga för dagen var direktionens för östergarn, Ardre och Gammelgarns socknars kommunalförbunds anhållan om tillstånd att få upptaga ett tillfälligt lån på 1,500 kr. för inköp av möbler och inventarier till barnmorskebostaden i Gammelgarn. Kommunalnämnden hade haft frågan under behandling och tillstyrkt densamma. Kommunalfullmäktige beslöto för sin del bifalla ansökan.

Fisket efter lax med linor, som hela säsongen varit dåligt här, lider nu mot sitt slut för vintern, och större delen av fiskarne ha nu dragit upp sina redskap.
Torskfisket däremot har nu under ett par veckor varit för årstiden synnerligen livligt och givande om också avsättningsmöjlighetrna varit till en viss del begränsade. Gamla fiskare förklara att på denna tid av året har aldrig förr ett så rikligt torskfiske förekommit vid Herrvik.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *