Landsbygden. Öja.

ÖJA, 25 jan.
Extra kommunalstämma hölls i kommunalrummet kl. 3 e. m. söndags under ordförandeskap av byggmästare K. Stenström, Burgsvik. Stämman hade att taga ställning till distriktsbarnmorskans kostnadsfråga samt till lagstadgad semester.
Ett förslag hade inkommit från barnmorskestyrelsen om att kommunen skulle bisträcka det, som överstiger 350 kr., vilket är anslaget av densamma till barnmorskans hyreskostnad. Ingen bostad kunde erhållas under 600 kr. med fyllande av de bestämmelser som gälla för barnmorskans bostadsrättigheter, varför kommunalnämnden föreslagit, att stämman skulle anslå 250 kr. med förutsättning, att barnmorskan stationeras i Burgsvik. Förslaget godkändes av kommunalstämman. Anslaget gäller endast ett år.
Socialstyrelsens betänkande angående lagstadgad semester avstyrktes av stämman, enär man ansåg, att arbetstiden var tillräckligt kort med tillämpning av 8-timmarsdagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *