Landsbygden. Näs.

NÄS.
Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Näs, då fröken Svea Cederlund, Sixarve, sammanvigdes med lantbrukaren Emanuel Larsson, Tomsarve.
Tärnor och marskalkar hade dagen innan, enligt gammal gotländsk tradition, dekorerat bröllopsgården med rader av björkar och en imponerande äreport. Bröllopsdagen ingick med strålande väder. Efter vigselakten anlände brudparet med svit till bröllopshuset vid Sixarve med spelmannen hr Artur Larsson, Havdhem, i spetsen. Hr Karl Norrby, Sproge, som tjänstgjorde som värd, vände sig först till brudparet i ett anslående hälsnings- och lyckönskningstal, vilket allt gav de närvarande en känsla av oförgätlig högtidlighet. Gästerna välkomnades i brudens hem med dukat kaffebord i ett i trädgården uppslaget tält. Under aftonens lopp hyllades brudparet ytterligare med tal av bruttbonden, som även deklamerade några för brudparet författade verser, samt pastor Nahlbom, Näs. Leven utbringades och telegram upplästes, medan utanför skottsalvorna brakade. Traktens ungdom hade på kvällen mangrant infunnit sig för att se en skymt av ståten. På natten avbrändes fyrverkeri och de kulörta lyktorna förhöjde ytterligare festglädjen.
De uppvaktande tärnorna och marskalkarna voro: Karl Gustav Larsson, Näs—Emmy Cederlund, Näs, Helge Pettersson, Visby—Ingrid Larsson, Näs, Iris Cederlund, Näs—Henning Nilsson, Havdhem, Maja Cederlund, Näs—Sture Larsson, Havdhem, Dagmar Norrby, Sproge—Folke Norrby, Näs.
Som bruttöverska tjänstgjorde fru Nahlbom och som bruttbonde lantbrukaren Emil Norrby, Sproge, varjämte som värdinna fungerade fru Elin Larsson, Havdhem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *