Landsbygden. Näs.

NÄS.
Ett ståtligt bröllop i gammaldags stil firades i lördags hos hemmansägaren Oskar Mattsson, Gans, då sonen i huset hr Elis Mattsson sammanvigdes med fröken Anna Johansson från Dalbo i När.
Vid etttiden ställdes färden under kimbning till Näs kyrka, där vigseln förrättades av kontraktsprosten: G. Kellström. Efter vigseln ställdes färden till bröllopsgården vid Gans, där festligheterna fortsattes.
På kvällen samlades en stor skara ungdom för att ”se brud”, och då brudparet företrädda av spelman gick. den sedvanliga ronden hyllades de med fyrverkeri och kraftiga hurrarop. Till sist utbringade bruttbonden- riksdagsman Th. Gardell ett kraftigt besvarat leve för hembygden och den gotländska ungdomen.
Som bruttöverska fungerade fru Torbiörnsson, När, och som bruttbonde rikssdagsman Gardell, Näs.
Följande tärnor och marskalkar uppvaktade: Linnéa Pettersson—Svante Mattsson, Anna-Lisa Johansson—Karl Gustaf Pettersson, Irma Meyer—Börje Gardell, Elvira Arvidsson—Bengt Johansson, Elsa Karlsson—Karl-Erik Jakobsson, Ada Cederlund—Harald Thomsson. Värdskapet utövades på ett synnerligen förtjänstfullt sätt av folkskollärare Karl Lindström med fru. Flera ståtliga äreportar hade rests både i Näs och i brudens hemsocken.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *