Landsbygden. Näs.

NÄS, 8 mars.
Nykterhetsföredrag hölls på söndagskvällen i Salemkapellet härstädes av fältsekreteraren i de kristna samfundens nykterhetsrörelse pastor Hj. Alvén från Stockholm. Sedan en sång sjungits ledde pastor Ahlvén i bön varefter han i korta drag redogjorde för den organisation han representerade. Med utgångspunkt från ett bibelord höll han därefter ett med stort intresse åhört föredrag om de kristnas nykterhetsarbete och framhöll att de kristna böra gå främst i kampen mot alkoholismen. På sitt satiriska sätt gisslade han den svenska spritmentaliteten som ibland tar sig ganska groteska uttrycksformer. I fortsättningen framhöll talaren hurusom exemplets makt särskilt i hemmet är stor och påvisade detta med gripande exempel. Men tack vare de kristnas nykterhetsarbete har dock mycket blivit bättre. Trots detta arbete användes dock under fjolåret för cirka 316 millioner kronor rusdrycker i Sverige och Sverige ligger som tvåa i hela världen ifråga om spritkonsumtion pr individ. Till slut ut”tryckte talaren sin förhoppning att ”Sverige måtte bli ett nyktert land. Efter föredraget upptogs kollekt till förmån för De kristna samfundens sångare bi-drögo med sång och musik, Mötet avslöts med bön och unison sång.
Politiskt föredrag kommer att på torsdagskväll hållas i folkskolan då ombudsman Hj. Rydén kommer att tala över ämnet ”Politisk enhetsfront”. Näs S. L. U.-avd:s medlemmar komma att medverka.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *