Landsbygden. Näs.

NÄS, 26 febr.
Ungdomsföreningen ”Synkonbandet” höll förliden måndag sitt årsmöte hos familjen Th. Mattsson, Rangsarve. Efter inlednings- och välkomstord av ordföranden, past. E. Skogwik, vidtogo kvällens förhandlingar. Till styrelse och funktionärer för det kommande året valdes: Henry Pettersson (ordf.), Sven Engström (v. ordf.), John Ekedahl (sekr.), Arne Pettersson (v. sekr.) och David Lindqvist (kassör). Styrelsesuppleanter blevo Helge Pettersson och Axel Mattsson. Revisorer: Birger Båtelsson och Märta Nilsson. Vidare valdes biblioteks- och festkommitté. Till ombud vid G. M. U:s årsmöte i Roma valdes Arne Pettersson och Klara Mattsson. Under en paus i förhandlingarna bjöd kvällens värdfolk på kaffe.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *