Landsbygden. Näs.

NÄS, 17 jan.
Fidenäs lokalsjukkassa avd. 1199 av Framtidsförbundet, höll den 15 dennes sitt årsmöte hos kassören i sjukkassan Aron Nährström, Sigleifs. Sedan års- och revisionsberättelserna upplästs och godkänts valdes styrelse för år 1938, vilken fick följande sammansättning: Karl Johansson, ordf., Helge Pettersson v. ordf., Gösta Mattsson, sekr., Gustav Båtelsson, v. sekr., samt kassör Aron Nährström. Till sjukbesökare valdes Karl Karlsson, Lennart Larsson och Gustav Båtelsson samt till revisorer Dagny Nährström, Emanuel Larsson och Herman Lingvall. Till uppbördsmän valdes Karl Johansson och Emanuel Larsson. Medlemsantalet är 20. Efter förhandlingarnas slut bjödos de närvarande på kaffe av familjen Nährström.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *