Landsbygden. När.

NÄR, 13 jan.
Söndageskolfest var här i går anordnad för den kyrkliga söndagskolan. Det började med högtid i kyrkan, varvid tal till barnen och ett kort förhör i anslutning till julevangeliet hölls av pest. Enwall och några sånger utfördes av en del barn. Sedan gick man in i prästgården, dit samtliga barn jämte deras mödrar voro inbjudna på kaffe av kyrkoherde och fru Torbiörnsson. Så var det ringdans kring julgranen och långdans genom alla rum, i vilken både ung och gammal deltog med liv och lust. Här förekom även sång av några flickor. Till sist plundrades granen, och en korg med ”gotter” utdelades till varje barn. Den trevliga festen avslöts med bön av kyrkoherde Torbiörnsson, varefter man gemensamt sjöng en psalm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 13 Januari 1938
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *