Landsbygden. När.

NÄR.
Gemensam lista vid kommunalfullmäktigevalet. Till det stundande kommunalfullmäktigevalet inom socknen har men enat sig om följande lista under beteckningen ”Kommunal samling”. Den är fullständigt opolitisk:
Cederlund, Erik, folkskoll., Skolgården, (suppl. Nilsson, John, fjärdingsman, Prästgården.) Hallander, Karl O., fiskare, Allmunds, (Thomsson, Hjalmar, hem.-äg., Öndarve). Hejdenberg, Gustav, hem.-äg., Husarve, (Nilsson, Valfred, hem.-äg., Alarve). Haglund, Axel, hem.-äg., Hallute, (Hansson, Hjalmar, hem.-äg., Hallute). Hag-
lund, Edvin, hem.-äg., Hallbjenne, (Haglund, Johan, hem.-äg., Hallbjenne).
Haglund, Karl, hem.-ag., Rovalds, (Tomsson, Albin, hem.-ag., Andarve), Jakobsson, Gustav, hem.-äg., Maldes, (Johansson, Rudolf, hem.-äg., Frigges), Jakobsson, Jakob J., hem.-äg., Bomunds i Hammaren, (Pettersson, Edvin, hem.- äg, Bomunds i Wammaren). Johansson, Gunnar, hem.-äg., Rikvide, (Larsson, J. V. hem.-ag., Hallbjers). Johansson, Niklas, hem.-äg., Dalbo, (Söderström, Alfred, hem.-ag., Galls). Johansson, Otto, hem.-ag., Nixdjups, (Lindell, Gunnar, hem.-äg., Nixdjups). Larsson, Karl, hem.-ag., Gangvide, (Nilsson, Valter, hem.-ag., Mickelgårds). Nilsson, Arvid, hem.-ag., Tiricke, (Pettersson, Anton, hem.-ag., Halsarve). Nilsson, Oskar, hem.-ag., Mattise, (Pettersson, Herman, hem.-äg., Kulla). Nordström, Axel, post.-förest., Hallute, (Nilsson, Oskar, hem.-ag., Hägdarve). Pettersson, Anton, hem:-ag., Folke, (Jakobsson, Anders, hem.-äg., Båtels). Pettersson, Henrik, hem.-ag., Hägdarve, (Pettersson, Karl, hem.-ag., Bosarve). Pettersson, Ivar, hem.-äg., Bomunds i Burgen, (Pettersson, Viktor, hem.-äg., Frigges). Pettersson, Karl, hem.-äg., Haltarve, (Hallkvist, Olof, hem.-ag., Liffor). Pettersson, Otto, byggn.-arb., Hägdarve, (Pettersson, P. R., smed, Hallute).

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *