Landsbygden. När.

NÄR, 11 april.
Bröllop firades här igår, då fröken Mary Jakobsson från Bosarve sammanvigdes med herrunansägaresonen Howard Nilsson, Galtungs i Burs. Vigseln förrättades i Närs kyrka av pastor Enwall, och efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett antal inbjudna. Bruttbonde var folkskoll. Stengård i Burs och bruttöverska fru Märta Torbiörnsson. Tärnor och marskalkar voro Martin Nilsson—Linnea Nilsson, Ragnar Johansson—Iris Nilsson, Nils Nilsson—Märta Björkander, Miljutin Karlsson—Vega Engeström. Brudnäbbar voro Barbro och Gunnel Svedberg. På kvällen hade som alltid vid dylika tillfällen en stor skara människor kommit tillstädes för att ”se brud” och hylla brudparet med hurrarop.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *