Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 17 jan.
Tjugendagsfesten var välbesökt som vanligt. Pastor Alstig från Herm medverkade tillsammans med past. Helmin, östra distriktets sångkör deltog med vacker sång, kaffe serverades och poem upplästes. Lokalen var till tängsel fylld med folk från när och fjärran.
Församlingens årsmöte hölls i lördags i missionshuset. Till styrelse för år 1938 valdes Otto G. Olsson, past. Helmin, hrr E. Swartling, A. Jakobsson och H. Lidåhn. Till församlingsföreståndare valdes enhälligt pest. Helmin, till söndagsskolföreståndare August Olsson och till söndagsskollärare past. Helmin, hrr R. Olsson, F. Fernholm och Harald Lidéhn. En söndagsskolkommitté tillsattes, likaså syföreningsföreståndare, festkommitté m. m. Till sist avslöts årsmötet med bön och sång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *