Landsbygden. Linde.

LINDE.
En trevlig 1-majfest hade i söndags kväll av härvarande blåbandsförening anordnats i missionshuset. Festen inleddes av föreningens ordf. H. Pettersson, Amlings, med bibelläsning och välkomsthälsning. Pastor A. Hallsten höll över ämnet ”våra levnadsvanor” ett intressant och av god humor kryddat föredrag, som med synbar uppmärksamhet följdes av publiken. Under aftonens lopp förekom vidare solosång av fröken Gerda Karlsson samt musik till trenne fioler och cello under Kr. Petterssons ledning. Samtliga nummer fingo ett välvårdat och vackert utförande och uppskattades livligt av publiken. En kaffetår, vid det av föreningens festkommitté rikt dukade kaffebordet, gjorde även sitt till för den goda stämningens höjande, och den talrika publiken erhöll god valuta för 50-öringen som lämnats i inträde.

Sådden av betfrö börjar nu taga fart här. Mera värme och ett uppfriskande vårregn är vad lantbrukarne vänta efter just nu.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 Maj 1938
N:r 102

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *