Landsbygden. Levide.

LEVIDE, 8 mars.
En sångstund var i söndags kväll anordnad i I. O. G. T:s lokal i Levide och som anordnare stod ortens godtemplare. Någon större tillslutning var det emellertid ej, vilket nog helt och hållet får tillskrivas det ruskväder, som under kvällen var rådande.
Folkskollärare Ivar Larsson höll först ett välkomstanförande, varefter avdelningens sångare sjöngo ett par nummer.
Därpå var det kvartetten Träklangen, som utförde en del sånger, varefter hr Charles Grönberg sjöng till luta. Det var utan tvivel kvällens mest uppskattade programpunkt. Till avslutning följde allsång och sång av avdelningens förmågor på området.
Vårtecken. En hel del tecken, som tyda på, att en tidig vår är i annalkande, äro att anteckna här utifrån. Sålunda har man redan för ett par dagar sedan sett lärkan, och även staren har iakttagits.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *