Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 21 mars.
Åttio år fyller på söndag den 27 dennes en sjöman av gamla stammen, nämligen Herman Vallin, Vägome i Lärbro.
V. räknar Vägome som sin födelseort. Hans håg stod till sjömannens yrke och i unga år lämnade han hemmet och sökte sig ut på långtrader till främmande länder. Men efter en tid kom han åter till hembygden och erhöll då anställning som befälhavare på segelfartyg i Östersjötrafik. Under den senaste tiden av sin sjömansbana var han sin egen redare.
Åttioåringen är ovanligt pigg och vid god vigör och årens mängd tycks ej förmå sätta sin prägel på honom. Till sjön står fortfarande hans håg, ty alltjämt hämtar han fiskfångster från havet och ger sig sedan iväg på sin cykel, att förvandla fångsten i klingande mynt. Vallin har också sin bigård, som han ägnar mycket intresse och vars små flitiga innebyggare han pysslar om på bästa sätt.

Fiolspelman Öst jämte partner gästar nu våra trakter, under lördagen gavs konsert i kommunalrummet och i afton blir det Vägome skola, som besöket gäller.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *