Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 9 mars.
På sin 60-årsdag idag har järnhandlaren K, J. Gustafsson, Lärbro, blivit föremål för hjärtliga hyllningar, Han blev sålunda ihågkommen av släktingar och vänner, som redan tidigt på förmiddagen överlämnade en skinnfåtölj, textad adress och blommor. I övrigt ha blommor och telegram hela dagen inströmmat till jubilaren.
I eftermiddag ger hr Gustafsson middag i sitt hem för ett antal inbjudna.

Lärbroortens hingstförening höll i måndags sitt årsmöte hos lantbrukaren Otto Kellgren, Lärbro. Därvid föredrogos det gångna årets räkenskaper och beviljades styrelsen ansvarsfrihet.. Inkomster och utgifter för år 1937 balansera på en summa av kr. 1,653: 79.
Styrelsen omvaldes och består alltså fortfarande av hrr Otto Kellgren, Norrgårda, Svante Ahnqvist och Aron Herlitz, Vägome, med hrr Erik Karlström, Rute, och Knut Larsson, Fleringe, som suppleanter. Till revisorer omvaldes hrr Edvard Nilsson, Ringvide, och Oskar Bodin, Angelbos.
Som föreningens nuvarande hingst Jugur varit stationerad en längre tid inom distriktet och efter den finnas flera avkomlingar, beslöts vid sammanträde att lämna A.-B. Fritz Frigren i uppdrag att utbyta hingsten mot någon annan. Stationsort skall fortfarande vara hos Edv. Nilsson, Ringvide i Lärbro.

Våren synes nu på allvar ha kommit till våra bygder, ty lite varstans i ängsbackarna pryda blåsipporna upp marken med sin blåa fägring. Vårfåglarna staren och tofsvipan ha också kommit till EN och låta höra sina välkända läten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *