Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 19 jan.
Släktgård byter ägare. Bröderna Karl och Ferdinand Nilsson ha försålt sitt ägandes lantbruk Lilla Vägome i Lärbro utan inventarier till lantbrukaren Nils Kellgren, Sudervange, för 15,000 kr. Tillträdet sker i vår.
Det är en gammal släktgård, som nu bytt ägare. Gården har nämligen varit i Nilssonska släktens ägo sedan 1700-talet.
Till ortsombud för socknarna Lärbro, Hellvi, Rute, Fleringe och Bunge har Svenska lantbrukarnes olycksfallsförsäkringsbolag antagit kontrollassistenten John W. Andersson, Lärbro.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *