Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Valborgsmässofirandet gick även i år av stapeln på Kräklingsbackar. Nationalsocialistiska arbetarepartiet hade liksom föregående år anordnat majbål och föredrag. När bålet tänts och föredragshållaren hr Olsson lämnats ordet hade omkring 200 personer samlats, dels för att höra på ordets förkunnare, dels kanske av gammal tradition för att träffas på ”backen” i vårkvällen. Vädret var långt ifrån idealiskt, en bitande kall nordostlig blåst svepte in över kalkstenshällarna, varför det värmande bålet blev livligt uppskattat.
Föredragshållaren uppehöll sig mest vid idealism och tradition. Han avtackades med applåder.
En ny förening har bildats här på orten. Den kallas ”Världsfredspionjärernas förbund” som har sitt högkvarter i Basel. Förbundet utgör en internationell fredsrörelse, som förutsätter ett närmande mellan olika nationer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Maj 1938
N:r 100

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *