Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 24 jan.
Ungdomsmöte firades söndag afton av Kräklingbo kyrkliga ungdomsförening. I kyrkan hade en stor skara ungdom samlats. Sedan ps. ”Gud i mina unga dagar” sjungits, talade kyrkoherde A. Laurell över dagens predikotext, varefter stiftsadjunkten B. Colstrup, Visby, höll ett intressant ungdomsföredrag över ämnet ”Ansvar”. Sedan altartjänst förrättats, avslutades gudstjänsten med ps. ”Gammal är kyrkan”.
Efter det offentliga mötets slut samlades i prästgården på inbjudan av ungdomsföreningen årets konfirmander från Kräklingbo, Anga och Ala. Stiftsadjunkten talade om en av de föregående kyrkoherdarna i Kräklingbo, Tomas Fredrik Budin. Till sist sjöngs ps. 434.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *