Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 11 jan.
Sextio år fyllde på måndagen postföreståndaren, fröken N. Ekman, Kräklingbo, och blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar från anförvanter och vänner. Sedan ps 357: 1-3 unisont sjungits till orgelackompanjemang, hyllades 60-åringen av kyrkoherde A. Laurell, som framhöll huru fröken Ekman med trohet, ansvarskänsla och nit har skött sin plats vid posten under 40 år och önskade henne lycka för framtiden. Sedan ps. 357: 6-7 sjungits överlämnades till fröken Ekman från minnesgoda vänner en bekväm stol, en fotlampa och en vacker blomsteruppsats. Till sist sjöngs ps. 272: 3.
Kyrkostämma med Kräklingbo församlinhölls på söndagen, då länsarkitekt A. Hamrins ritningar till ny orgelläktare i kyrkan tillstyrktes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *