Landsbygden. Källunge.

KÄLLUNGE.
Redaktör Erland Richter, fältsergeant inom frälsningsarmén och tidigare utgivare av Stridsropet, talade i lördagskväll i Källunge J. U. F:s lokal inför en efter förhållandena ganska talrik lyssnarskara.
Redaktör Richter, en mycket framstående talare och författare till bl. a.
”I missionärens spår” m. fl. böcker, torde icke tidigare ha besökt platsen i fråga, och de som icke togo tillfället i akt att få lyssna på hans förkunnelse, gingo också miste om en synnerligen angenäm upplevelse. Den grånade fältherren har nämligen en lång och händelserik levnad bakom sig. Hans framställningskonst är levande och hans föredrag, som icke enbart berörde religiösa spörsmål utan även upptog en hel del glimtar från från hans personliga upplevelser på många olika platser, dem han under sina resor kommit att besöka, blev en njutning och en tankeställare för många.
Programmet för kvällen utfylldes dessutom av en del såväl solo- som duettsång av medlemmar inom Slitekåren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *