Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN, 18 jan.
Ungdomsföreningens årsmöte hölls på lördagskvällen i missionshuset. Det inleddes med en betraktelse av evang. Erl. Magnusson över 2 Tim. I 4: 7-8 samt Jak. 4: 13-15. Därefter vidtogo förhandlingarna. Års- och revisionsberättelserna upplästes. Grupp- och kedjemöten, bibelstudier m. ni. ha hållits. Till SMU hade lämnats 60 kr. och GMU 160: 77. Kassan hade omslutit 1,078: 11 kr. Val av styrelse samt olika kommittéer företogos. Arsmötet avslöts med en bönestund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *