Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN.
Ett ståtligt bröllop firades i lördags hos hemmansägare Emil Pettersson, Gervalds i Hogrän, då hans dotter Gunhild sammanvigdes med lantbrukaren Lennart Ljunggren, Buters, I tretton bilar gick färden genom flera vackra äreportar till Hogräns kyrka, där vigseln förrättades av komminister Eric W. Arnér, som även höll ett stämningsfullt tal till brudparet.
Vid hemkomsten till bröllopsgården bjöd värdfolket de till ett 80-tal uppgående gästerna på middag, varvid tal och sång till brudparets ära förekom. Festligheterna fortsatte till fram på småtimmarna. Brudparet fick motta många vackra och dyrbara presenter och en mängd telegram anlände under dagens lopp.
Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Göta Jakobsson: —Ture Pettersson, Kally Ljunggren Berndt Nilsson, Greta Alvin—Sune Pettersson, Ellen Grönhagen—Evert Olsson, Gertrud Andersson—Agne Carlsson, Edit Andersson—Henry Grönhagen, Rut Dyplin—Esse Palmqvist och Karin Blom—Folke Larsson. Brudnäbbar voro. Inger Larsson och Karl Gerhard Pettersson. Bruttöverska var fru Lilly Larsson, Levide, och bruttbonde lantbr. K. J. Johansson, Tomsarve i Hogrän.
På kvällen hade en stor skara ungdomar samlats för att ”se brud” och då brudparet tvenne gånger gick ronden dånade skottsalvorna och hurraropen ljödo, varjämte vackra fyrverkerier avbrändes.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 september 1938
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *