Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN, 21 mars.
Missionär Hedlind höll föredrag om Kongomissionen på söndagskvällen i missionshuset, till vilket rätt bra med folk samlats. Ett stort antal ljusbilder förevisades också, som belyste ännu mer Guds verk bland de hedniska folkstammarna. Liknande möten ha hållits i I. O. G. T:s lokal, Vall, samt i Mästerby missionshus. Mycket folk har samlats och goda kollekter ha upptagits.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *