Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN, 11 mars.
mtt vilbosökt nyktorhets möte hölls i härvarande missionshus I torsdags kväll, till vilket hade samlats fullt hus. Efter en unison sång besteg komminister Amér predikstolen, varvi han Hagen från orden i Matt, 22: 8440. Tal framhöll hur viktigt det är att linjen uppåt åt Gud är klar för oss för att vi kunna hjälpa människorna utåt. De äro alla vår nästa, som vi skola älska såsom oss själva. Det yppersta budet i lagen är att älska, De medverkande samt alla, som kommit hälsades välkomna av talaren som var inbjudaretill mötet, Kvällens huvudtalare var pastor Hj. Ahlvén från Stockholm, vilken utgick från orden i Luk, 19: 41. Det fanns mycket av synd och last, över vilket Jesus grät men ock många ljusa sidor, Över vilket hans ögon fröjdades, Detsamma uppenbaras också i dag. Vi önskade hjälpa och göra vad vi kan i nöden och lasten, Det innehållsrika och medryckande föredraget åhördes under största stillhet och uppmärksamhet, Under det sången ”Rädda de döende”, sjöngs företogs insamligen. vilken blev ovänligt god. Slutligen förekom korta anföranden av distriktsevangelist Erl. Magnusson samt nämndeman K. W. Palmqvist. Det var ett ovanligt gott möte. Den vackra tillslutningen intresset och offret försaken vilja vi länge minnas med tacksamhet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *