Landsbygden. Hejde.

HEJDE, 9 mars.
Nykterhetsföredrag hölls i går i folkskolan härstädes av pastor Hj. Alfvén från De kristna samfundens nykterhetsrörelse. Pastor Alfvén är som bekänt en god talare, och han gav inför det tyvärr ganska fåtaliga auditoriet en intressant redogörelse för det ovannämnda samfundets nykterhetsfrämjande verksamhet.
Skolbarnsbespisning, anordnad av Hejdekretsen av Röda korset, pågår nu här på andra veckan. Verksamheten tycks ha väckt allmän belåtenhet och omkring 40 barn ha dragit nytta av bespisningen.
En sjukvårdskurs, även den i Röda korsets regi, pågår f. n. här i prästgården under ledning av fru Ingrid Löwenberg. Kursenhar 23 kvinnliga deltagare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *