Landsbygden. Havdhem.

Havdhem.
Fredsmöte hölls förliden torsdagskväll i bygdegården härstädes. Föredrag hölls därvid av ombudsman Joseph Skoglund i Svenska Freds- och skiljedömsföreningen varjämte visades en film kallad ”Tordön över Kina.” Filmen, som gav bilder från såväl Kina som Japan i fred, samt i en senare avdelning åskådliggjorde japanernas härjningar i Kina, var dock allt för sliten för att lämna något egentligt intryck. Föredraget däremot var bland de bättre man hört i detta ämne, hovsamt och vederhäftigt framfört och välgörande fritt från vulgärpacifistiska slagord eller överdrifter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *