Landsbygden. Havdhem.

HAVDHEM, 22 jan.
Havdhems blåbandsförening höll förliden tisdag sitt årsmöte under god tillslutning av medlemmar. Som inledning sjöngs ett par sånger och de närvarande hälsades välkomna av föreningens v. ordf. Årsmötesförhandlingarna inleddes så med kassarapport och revisionsberättelse, och revisorernas förslag om full ansvarsfrihet bifölls enhälligt och tacksamt. Efter en paus för kaffedrickning återupptogos förhandlingarna med val av i tur avgående styrelseledamöter. ”Av dessa omvaldes hem.äg. Jacob Pettersson och landstingsman Aug. Jacobsson och nyvaldes bankkamrer Eric Lindqvist, vilken även, då föreningens mångårige. ordf., landstingsman Jacobsson, bestämt avsagt sig uppdraget, valdes till föreningens ordförande. Styrelsesuppleanterna och revisorerna omvaldes. Efter det ledamöter i de sedvanliga kommittéerna utsetts, behändlades en del verksamhetsfrågor för det kommande året, Innan mötet avslöts frambar den ny ordf. föreningens tack till den avgående ordf., som i många år med nit och trohet lett föreningen. Till sist avslöt past. Th. Arvidsson mötet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *