Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR, 6 mars.
Egendomsatfär. Hemmansägaren Ferdinand Nordin, Häftings, har i dagarna försålt sin egendom till folkskolläraren Henning Nilsson i Hangvar med tillträdesrätt genast.
Westerhuse gård har nu blivit försåld tvenne gånger till olika personer inom en månads tid, vilket kan antecknas som något egendomligt i sitt slag.
Vårplöjningsarbetet pågår nu med kraft härute med den jord som ej medhanns i höstas. De höga och torra jordarna ha genom de blåsiga och fina solskensdagarna torkat ur så pass att de redan ligga färdiga till en ytharvning.
Det vackra vårvädret vil nu har om dagarna har lockat fram en hel del av vårfåglarna, staren, lärkan och även ”bläcku” ha varit synliga.
Ångsågarna arbeta dagligen för fullt härute och komma säkerligen att vara i verksamhet en längre tid framåt, ty det finns väldiga massor med timmer som ännu skall sågas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *