Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR.
Fårslakt av hundar.
Lantbrukaren Gustav Segerdahl, Sixarve, fick häromdagen höra en väldig hundjakt ute i sina skogsmarker där fåren betade och satte genast iväg dit, i och för närmare undersökning. Han fann till sin stora sorg att åtta stycken får voro bitna, en del lågo redan döda och de övriga söndertrasade och illa marterade. Tre stycken unglamm saknas, och trots ivriga eftersökningar ha dessa ej ännu då detta skrives kunnat anträffas. Bevis finnes på hundägarne, vadan det blir en rätt så dyrbar historia för dessa, men fårägaren gör även han förlust på sina förlorade djur.

Vetesådden
pågår nu på en del ställen härute, och rågbroddarna börja synas, den gröna färgen, men en riktig rotblöta är vad som behövs för att de skola nå sin fulla utveckling.

Nattfrost
ha vi haft påhälsning av härute, så att man kan få se ett och annat potatisland där blasten redan svartnat.
Inbärgningen av andra slåttern från myrarne pågår nu om dagarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 september 1938
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *