Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
En högtidlig jordfästning ägde rum igår eftermiddag i Hablingbo kyrka, då stoftet efter den genom ett vådaskott omkomne hemmansägaren Oskar Johansson, Mickels, vigdes till gravens ro. Kyrkan var vackert smyckad med blommor och grönt och från altaret lyste levande lågor.
Kistan inbars under det sorgemusik utfördes på orgeln, varefter församlingen unisont sjöng psalmversen: Jag går mot döden var jag går. Därpå framträdde kyrkoherde H. Björkqvist och förrättade jordfästningen enligt ritualen. Så sjöngs psalmversen: Jag går mot himlen var jag går, varpå kistan under sorgemusik utfördes till kyrkogården och sänktes ned i griftens gömma. Vid graven förekom =<duettsång samt kransnedläggning. Härvid talade målaremästare Joh. Gardelin, Hemse, samt Olof Larsson, Kyrkebys, som även nedlade kransar från kommunalnämnden och hälsonämnden, vilka den bortgångne under livstiden tillhört.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren.
På kvällen gavs supé för ett nittiotal inbjudna vid Mickels.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *