Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Hablingbo kyrkliga syförening höll sin traditionella vårförsäljning i missionshuset här i lördags. Festen inleddes med missionspsalmen 246, varpå utnämnde kyrkoherden H. Isberg från Rone besteg talarstolen och höll ett med intresse åhört orienterande missionsföredrag om Svenska kyrkans mission i olika länder. Efter detsamma sjöngs unisont ps.
56: 4—7. Härefter togs rast, då kaffe serverades. — Med lantbr. J. Båtelsson som auktionist tog så försäljningen sin början. Mycket folk hade infunnit. sig och köplusten var stor. Dyrbara, fina handarbeten, såväl som mindre sådana funno villiga köpare: En stor del betingade höga priser, varför behållningen av auktionen med kaffeservering och utlottning av ett par värdefulla vinster, torde bli mycket god.
Kyrkoherde H. Björkquist avtackade syföreningens medlemmar för nitiskt och träget arbete samt ävenså publiken för intresse och god offervilja, varefter avslöts med Herrens välsignelse och ps. 600 7:de vers.

Sammanträde med Hablingbo handelsförenings medlemmar hölls här i Bondeförbundets lokal i lördags, under lantbr. G. Bobergs, Petes, ordförandeskap. Därvid beslöts att det för ett par år sedan uppförda magasinet skulle försäljas till Gotländska lantmännens centralförening för ett pris av 10,000 kr. Stämman beslöt vidare att alla inköp och försäljning av lantmannaprodukter, såväl som kraftfoder och gödningsämnen samt fröer skulle överlämnas av handelsföreningen till Gotlands centralförening. Varorna skulle distribueras av handelsföreningen. Som räkenskapsförare och kassör skulle förutvarande kassören i Hablingbo lokalförening, lantbr. G. Johansson, Hägsarve, kvarstå.
Samma dag hölls kyrkostämma med kyrkovärd J. Smitterberg, Halivards. som ordf. Angående vårterminens förlängning med två veckors lästid beslöt stämman att terminen skulle taga sin början den 1 febr. och fortsättningsskolan den 15 dec.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *