Landsbygden. Guldrupe.

GULDRUPE, 14 jan.
Knutfest. Metodistförsamlingen firade i torsdags kväll enligt gammal tradition Knutfest. Festen som stod under pastor Hermansons ledning började med unison psalmsång, varefter pastorn inledde med bön och bibelläsning samt hälsade alla välkomna. Programmet omväxlade sedan med sång och musik av metodistförsamlingens i Vänge sångare. Teol. stud. Torsten Lundblad sjöng flera vackra solosånger samt talade över texten om ”De vise männen” och med ledning därav om människors sökande och finnande av Kristus. Pastor Hermanson talade om ”Julljusen och vad de ha att lära oss.” Alla bjödos på kaffe. Den angenäma trevliga festen, som hade samlat fullt hus, avslutades av pastor Hermanson med bön och välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *