Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO.
| Utflykt med den kyrkliga söndagsskolans barn företogs en dag under den nu gångna veckan. Deltagarna i utflykten samlades på skolplanen, där en buss och tvenne personbilar stodo till förfogande att transportera deltagarna till-det ämnade målet för utflykten: Torsburgen i Kräklingbo. Vid 2-tiden på eftermiddagen skedde uppbrottet, efter en trevlig och mycket intressant resa gjordes ett kortare uppehåll vid Ala kyrkoruin, där eldens framfart beskådades, även den nya i dagarna hemkomna kyrkklockan besågs. Torsburgen var målet och dit ställdes nu färden efter att ha skaffat vatten till kaffepannan. Komna till ort: och ställe företogs utflykter X omgivningarna med hr Nilsson från Havdhem som ciceron. Vad man fick för intryck av det hela var: Ett stycke orörd” natur, som nu. sällan förekommer. Väldiga skogens jättar, granarna, i förening med härliga utsikter vida omkring i den omgivande nejden. Efter terrängmarschen smakade kaffet härligt, — det hade under tiden ordninggjorts av tvenne fruar, som medföljdt på resan. Efter kaffet sjöngs några sånger. Pastor Emil Karlsson och lärare Emil Dalström talade till barnen och så var det tid till uppbrott, ty promenaden hade dragit ut på tiden. Det var således att äntra bilarna igen, så togs vägen över Etelhem, där i en vacker dalsänka resenärerna bjödos på saft och kakor av de omtänksamma tanterna. Så fortsattes färden direkt hem och ankomsten till skolplanen skedde vid halvtiotiden på kvällen. Alla och envar var glada åt sin eftermiddag. Till dem, som ordnat med det hela på ena eller andra viset, ett hjärtligt tack.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *