Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO.
Påskhelgen är nu över för i år. Möten och sammankomster ha hållits på de olika lokalerna.
kyrkan påskdagen predikade v. pastor. Emil Karlsson. Kyrkokören under folkskollärare Emil Dalströms ledning medverkade med körsång. I Luth. Missionshuset talade pred. Knut Hedman från Ljugare påskdagen kl. två eftermiddagen för en inte allt för stor publik.
Vad vädret beträffar har det inte visat sig vårligt utan det har varit riktig vinter. På påskdagen låg här ett flera centimeter tjockt snötäcke och på kvällen föll temperaturen så termometern visade några grader under noll. Annandagen ingick även med snö men klarnade upp under dagens lopp. Den nederbörd, som kommit, är inte att förakta utan tvärt om, ty lantmännen önska få en riktig rotblöta. Jordarna äro nämligen så torra, så knappt vårsådden kan verkställas på grund av saknad av tillräcklig ”såningsmyr”. En del lantbrukare här i trakten har påbörjat arbetet med såningen men större delen bidar ännu, väntande på regn. Höstsädesfälten se lovande ut, men även där är ett vårregn välbehövligt.
Luth. syföreningen höll i går kväll sin försäljning av under året förfärdigade arbeten. Lokalen var Luth. Missionshuset. Efter en sång in’ leddes stunden av pred. Emanuel Olsson, Vänge, med ett givande missionsföredrag. Så sjöngs en sång, varpå följde själva försäljningen. Den gick raskt undan tack vare god köplust bland den samlade publiken. Resultatet blev gott, omkring 260 kronor, ett bra tillskott till missionssaken. Stunden avslöts av pred. Olsson med bön och välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *