Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 9 april.
Ett intressant missionsföredrag hölls här i Luth. Missionshuset i går kväll av Evangeliska fosterlandsstiftelsens missionär i Afrika past. Johannes Eriksson. Rätt många hade kommit tillstädes men lokalen kunde ha rymt fler. Men de som kommit hade behållning av sin kväll och lyssnade med stort intresse till talaren, som skildrade livet och förhållandena därute. Vice pastor Emil Karlsson började och avslöt mötesstunden med några väckande ord. En kollekt upptogs och uppgick till 18 kronor som tillföll stiftelsens mission.
Förut på dagen besökte pastor Eriksson skolan och talade med barnen, årets konfirmander som voro samlade till undervisning togo även tillfället i akt och voro med. Att de voro intresserade syntes av att en stor del av de unga även besökte kvällens möte. På eftermiddagen voro de Luth. och kyrkliga syföreningarna från Grötlingbo och Fide samlade till gemensamt symöte i Missionshuset. Även då berättade pastor Eriksson om missionsverksamheten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *