Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 14 jan.
Årsmöte höll blåbandsföreningen härstädes i går kväll. Mötet öppnades med gemensam sång, varefter föreningens ordf. Edvin Svensson som inledning läste några verser från Galbr. 6 och ledde i bön. Föreningens medlemmar samt N. T. O., vilka inbjudits, hälsades därefter välkomna. Två nya medlemmar intogos och hälsades samtidigt välkomna till föreningen. Sedan tack uttalats till alla som under året tjänat företogs val av styrelse, revisorer, organist, festkommitté, kretsbesökare, programkommitté och föreståndarinna för syföreningen. Under mötet förekom servering av kaffe, poem-läsning och tal av kapten Fredriksson samt av N. T. O:s ordf. Bengt. Arwesson, som talade om nödvändigheten av samarbete inom olika nykterhetsorganisationer. Sedan en del frågor avhandlats angående verksamheten avslöts mötet med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *