Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 7 jan.
Ungdomsföreningen Plantan höll i går sitt 32:dra årsmöte i Elimkapellet. Efter sången ”Lyft korset högt, du unga skara” hälsade ordf., hr Edvin Svensson, de närvarande välkomna, läste 2 Mosebok 33: 1-12 och ledde i bön. Års- och revisionsberättelserna föredrogos och mottogos med tacksamhet. Tjänstemännen på de olika posterna omvaldes. Vid mötet hälsades tre nya medlemmar välkomna. Efter sången ”Tack o Gud för vad som varit” avslöts mötet med tacksägelse och bön.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *