Landsbygden. Gerum.

GERUM, 3 jan.
Julfest var här anordnad nyårsdagen för barnen i söndagsskolan. Som inledning läste söndagsskolförest. F. Ganström, julevangeliet ur Luk. 2 kap., varefter en pojke uppläste en välkomsthälsning. En liten tablå utfördes av fem små flickor, med ledning av den gamla sången: ”Jag vandrar igenom skuggornas land”. Barnen tände sedan var sitt ljus i granen under det de uppläste ett bibelspråk. Stud. A. Sandberg, Lidingö, talade till barnen på ett både allvarligt och roande sätt. Klart och lättfattligt framställde han sina tankar med granen som åskådningsmaterial. Kaffet saknades naturligtvis inte utan hade sin givna plats på programmet.
Sedan talade Levede söndagsskolförest. Karl Bergvall till barnen. Även denne talare tycktes ha förmåga att genombryta den försagdhetens ”skorpa”, som barnen här gärna svepa sig in uti. ”Farbror Kalle” hade som ämne: ”Plantan i naturen som ansas för att växa och tjäna ett gott ändamål. — ”Människoplantan, som fostras för att tjäna Gud.” En liten flicka uppläste Alfr. Smedbergs ”Julstök”. Vidare förekom solo-, duett-och ”allsång”. Julbloss tändes och tidningar delades ut, samt, ej att förglömma, julgransplundringen med ty åtföljande ”gottpåsar”. Många äldre intresserade hade kommit tillstädes. En rätt god kollekt upptogs. Den trevliga festen avslutades med bön och sång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1938
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *