Landsbygden. Garda.

GARDA, 7 april.
En stämningsfull begravning. Stoftet efter fröken Kally Björkman fördes i går till den sista vilan på härvarande kyrkogård under synnerligen stämningsfulla former och i närvaro av en stor skara släktingar och vänner.
Högtiden tog sin början i hemmet med en andaktsstund under kyrkoherde Ragnar Johanssons ledning. Härvid läste även fru Alma Nyström en dikt, ägnad den dödas minne. Kyrkan, där jordfästningen förrättades, var vackert smyckad med granar med brinnande ljus. Här inleddes högtidsstunden med ps. 210: 1, 6. Kyrkoherden, som också förrättade jordfästningen, höll ett vackert tal till den avlidnas minne utgående från Davids ord till Jonatan: ”I morgon skall du saknas, ty din plats står ju tom”, pekande på att den dagen skall rand» för alla, men för dem Gud hämtar till sig väntar en bättre lott. Härefter sjöngo fru Anna Ahlvin och fröken Linda Johansson från läktaren ”Giv mig vingar, vita vingar”, varefter följde ps. 594, vers 1, 6, 7 och 8.
Vid graven ägnades den döda en rik blomsterskörd. Herm. Larsson frambar en sista hälsning från blåbaridsföreningen, Fr. Ahlvin föredrog en dikt och kyrkoherde Johansson en av fröken Björkmans egna dikter: ”Vad är vårt liv”. Stunden avslöts med psalmsång.
Av kransarna märktes från Garda Blåbandsförening, blå band, ”Tack för ditt intresse”, från hembygdsförenin. gen, blå och gula band, ”Tack för god insats” samt en krans från Röda-korskretsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *