Landsbygden. Garda.

GARDA, 7 mars.
Blåbandsfest hölls i misslonshuset här i går kväll. Festen inleddes med hälsningsord av blåbandsföreningens ordförande R. Lagergren, varefter pastor Axel Hellmin läste en text ur 1 Kor.-brevet och nedkallade Guds välsignelse. Köpman Eric Lindén, Visby, höll därefter ett utmärkt nykerhetsföredrag utgående från orden i Matt. 9 kap.: ”När han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, emedan de voro illa medfarna såsom får utan någon herde”, manande till. arbete för att rädda de fallna, och att icke giva ett sådant föredöme som kan bli medmänniskor till skada, väl vetande att som man” sår får man skörda. Härefter bjödos deltagarna på kaffe, varefter pastor Hellmin deklamerade Carl Bobergs dikt ”Kaptenen”. Emellan de olika numren på programmet förekom god sång av Östra distriktets sångkör. Den vällyckade festen avslöts med några ord av Herm. Larsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *