Landsbygden. Garda.

GARDA, 26 jan.
Sjukkaseemöte.Gardalokalavdelning av rikssjukkassan Framtidsförbundet höll i går kväll sitt årsmöte i småskolan. Mötet inleddes av hr A. Gahrén, som framhöll hurusom de icke statsunderstödda kassorna då det gäller fördelar gott stå sig i konkurrensen med de statsunderstödda. Så vidtogo förhandlingar under hr Julius Olofssons ordförandeskap. Årsredogörelsen utvisade att under året 2 nya medlemmar tillkommit och 2 avgått ur kassan, varför medlemsantalet fortfarande är 49. Kassarapporten omslöt kr. 1,114: 55. I sjukhjälp har utbetalats kr. 656: 50. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.
Till ombud vid distriktets sammanträden valdes hr Henning Nyström med hr Valdemar Johnsson som ersättare. Som uppbördsdag bestämdes första tisdagen I varje månad. I styrelsen omvaldes hrr J. Olofsson, Hägulds, ordf., A. Gahren, Kulder, sekr., och H. Nyström, Kulder, kassör, med V. Johnsson och John Esklund, Robbenarve, som suppleanter. Till revisorer valdes hrr Hj. Larsson, Sutarve, Arv, Söderström, Kulder, och Ax. Nilsson, Guffride, med John Wedin, Guffride, som suppleant. Till sjukbesökare valdes hrr Bertil Lövgren, Autsarve, Nils Petersson, Frendarve ,och Ax. Nilsson samt fruar Elin Niklasson, Bjärges, och Nanny Broström, Guffride, och fröken Linda Johansson, Smiss.
Programmet i övrigt upptog föredrag av folkskoll. H. Persson om Gustaf Fröding, sång och musik, och deltagarna bjödos på kaffe.

Döden kallar.
Efter en långvarig sjukdom avled i går morse fru Rosa Pettersson, Frendarve, i en ålder av 62 år. Den avlidna, som var född vid Sigdes i Burs efterlämnar minnet av en idog och rättskaffens kvinna. Hon Börjes närmast av maka, tre barn samt syskon.

Den konstiga vintern.
Ja, den är verkligen konstig, februariväder 1 december och marsväder i januari. Vi undra just vad slags väder det skall bli i februari. Emellertid har snön nu till stor del gått, vilket var det bästa för de ofrusna höstsädesfälten. Höstplöjningen, som då hindrades av vintern, kan nu fortsätta, men i skogarna är det i allmänhet omöjligt att komma någon vart. En del skogsavverkning är det här i vinter, men det är ett helt problem att kunna fullgöra den.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *