Landsbygden. Garda.

GARDA, 24 jan.
Garda friförsamlings årsmöte hölls i går i missionshuset, talrikt besökt av medlemmarna. Mötet inleddes med en kort predikan av pastor Ax. Hellmin och hälsningsord av församlingens ordförande. Av årsredogörelsen framgick att verksamheten varit jämn och god. 4 nya medlemmar ha under året kommit till församlingen och lika många ha, lämnat den, därav 1 genom döden och 2 genom flyttning. Medlemsantalet tir 44. Kassan har omslutit kr. 1,889: 92 med kr. 196: 57 i behållning. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet.
I styrelsen omvaldes till ordf. Herm. Larsson, Smiss, till vice ordf. och sekr. Nils Pettersson, Frendarve, och till kassör Gust. Johnsson, Sixarve, och till suppleanter valdes Arv. Pettersson, Bolarve, och R Ardin, Bjärges. Revisorer blevo Konr. Lövgren, Autsarve, och Malte Pettersson ,Robbenarve, med K-E. Björkman, Snosarve, och Josef Levander, Bolarve, som suppleanter. Till församlingsföreståndare omvaldes Fr. Johansson, Hemmor, till föreståndarinna för söndagsskolan Olga Johnsson, Robbenarve, och till juniorledare Herrn. Larsson. Likaså valdes medhjälpare i söndagsskolan och juniorföreningen samt festkomrnitterade, anslag bestämdes till G. M. F. och beslöts om mötesordningen för det kommande verksamhetsåret Mötet präglades av god stämning, kärlek och endräkt, och avslöts med gemensamt bönemöte.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *