Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 26 mars.
Årsfest hade byggnadsföreningen för Övre Fröjels Allianshus i torsdagskväll anordnat. Den hölls inför fullsatt lokal. En psalm sjöngs unisont, mötets ledare hr Hjalmar Siltberg angav programmet och pastor Edlund höll inlednings Efter ett par sånger av baptistförsamlingensmusikförening bjöds på gott festkaffe. Kyrkoherde G. Sjöberg höll därefter ett mycket allvarligt och intressant tal om Jakobs kamp vid Jabbaks Vad, de olika namnen som förekommer I sammanhang därmed, deras betydelse och personerna bakom namnen, samt framhöll vikten och betydelsen av ensamma stunder med Gud. Evangelist Karln Pettersson höll ett kort avslutningsfäl i vilket hon kraftigt underströk vad föregående talarne betonat.
Flera psalmer och sånger till musik sjöngos under festens gång och en kollekt upptogs till förmån för byggnadskassan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *